Gazda pred hostincom u Meszároša

Obrázok publikovaný dňa:16. augusta 2017
Veľkosť obrázku:1024 × 721 px
Názov súboru obrázku:VP0112-GazdaPredHostincomUMeszrosaDL.jpg

Gazda pred hostincom u Meszároša