Pohľad cez Pastierňu na Pažic

Pohľad cez Pastierňu na Pažic

Obrázok publikovaný dňa:16. augusta 2017
Veľkosť obrázku:1600 × 1310 px
Názov súboru obrázku:VP0119-PohladCezPastiernuNaPazic.jpg

Pohľad cez Pastierňu na Pažic