Ukončenie žatvy

Ukončenie žatvy

Obrázok publikovaný dňa:16. augusta 2017
Veľkosť obrázku:1024 × 718 px
Názov súboru obrázku:VP0410-UkoncenieZatvyDL.jpg

Ukončenie žatvy