Konský povoz na odvoz hrozna

Konský povoz na odvoz hrozna

Obrázok publikovaný dňa:16. augusta 2017
Veľkosť obrázku:929 × 768 px
Názov súboru obrázku:VP0513-KonskyPovozNaOdvozHroznaDL.jpg

Konský povoz na odvoz hrozna