Putnar pri nakladaní hrozna

Putnar pri nakladaní hrozna

Obrázok publikovaný dňa:16. augusta 2017
Veľkosť obrázku:1024 × 736 px
Názov súboru obrázku:VP0520-PutnarPriNakladaniHroznaDL.jpg

Putnar pri nakladaní hrozna