Pohľad z námestia na horný koniec

Pohľad z námestia na horný koniec

Obrázok publikovaný dňa:16. augusta 2017
Veľkosť obrázku:1024 × 487 px
Názov súboru obrázku:VP0207-PohladZNamestiaNaHornyKoniecDL.jpg

Pohľad z námestia na horný koniec