Starý židovský kosto

Starý židovský kostol

Obrázok publikovaný dňa:16. augusta 2017
Veľkosť obrázku:963 × 768 px
Názov súboru obrázku:VP0205-StaryZidovskyKostolDL.jpg

Starý židovský kostol